Vitten kirke set fra syd - Vitten kirke - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Vitten kirke set fra syd

Vitten kirke set fra øst - Vitten kirke - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Vitten kirke set fra øst

T

Døbefonten - Vitten kirke - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik MunchVitten kirke:

 

Vitten kirke er opført på en banke syd for landsbygaden. Kirkens kor og skib er romanske og opført af granitkvadre omkring år 1200. Enkelte af kvadrene er tilhuggede, en enkelt endda med billede.

 

I 1867 blev kirken kraftigt ombygget/ restaureret og tårnet mod vest, blev opført ved denne lejlighed. Frem til 1928 var Vitten hovedsogn i Vitten-Haldum-Hadsten pastorat. Efter 1972 er Vitten sammen med Haldum anneks-sogne til Grundfør.

 

Døbefonten er af granit og som det eneste sted i Danmark, er der på døbefontens fod afbildet et svin. Kirkegården har mod syd og øst bevaret sine gamle kirkegårdsdiger af marksten.

 

Sydøst for kirken lå der en stor præstegård, men den blev nedrevet i 1926 pga. "brøstfældighed", og en ny præstegård blev opført i Haldum.