Vitten set fra luften

Matrikelkort 1816 - 1856

T

Vitten by:

 

Landsbyen Vitten, (Vitten sogn, Hinnerup kommune, Århus amt), består i dag af ca. 100 husstande. Byen har et langstrakt forløb idet en stor del af bebyggelsen ligger langs med vejen. Beliggenheden er ca. 6 km vest for Hinnerup, 6 km syd for Hadsten og 10 km nordøst fra Hammel. Selve byen er placeret i en hulning i landskabet med de smukke Frijsenborg-skove kun 1 kilometer syd for byen.

 

Byens navn stammer tilbage til vikingetiden, forstavelsen stammer fra olddansk WI, i betydningen (hedensk) helligdom, helligt sted. Endelsen "ten" kan stamme fra ordet Tun, som betyder: indhegning, indhegnet område/ gårdsplads. Et "Vi" lagde man tit på steder, som man tillagde hellig betydning, f.eks. søer, natur-ejendommeligheder og måske i dette tilfælde, i forbindelse med en hellig kilde (dronning Dagmars kilde).

 

Byens lange udstrækning har sin oprindelse tilbage i 1500-årene, hvor pesten hærgede. På det tidspunkt lå huse og gårde øst for kirken, men folk flyttede fra de pestramte huse, og byggede nye vest for den oprindelige by, siden flyttede nogle tilbage igen og efterhånden voksede de to bydele sammen igen.

 

I 1670 var der, foruden kirken og præstegården, 2 helgårde, 8 halvgårde, 8 boelsteder (større husmandssted eller mindre gård), samt nogle huse uden jord. To helgårde og et boelsted var selvejendomme, mens resten var ejet af forskellige herremænd, kronen og domkapitlet i Århus, de blev dog efterhånden opkøbt af godsejer Mogens Friis og indlemmet i det, af ham, nyoprettede gods "Frijsenborg". I slutningen af 1600-tallet var greven også kommet i besiddelse af selvejergodset i byen, undtagen præstegården. Selvom ejendommenes beboere således kun var fæstere, gik ejendommene som regel i arv til børn, svigerbørn eller andre slægtninge, og der blev ved et sådant brugerskifte betalt en afgift til grevskabet, en såkaldt "indfæstning".

 

I 1779 blev markfællesskabet i byen ophævet og hver gård fik deres egen afgrænsede jordlod. Opmålingen og fordelingen af marken, blev foretaget af en landmåler, og arbejdet stod på i flere år. Til skoleholderen/ degnen blev der afsat 8. td. Land i marken vest for byen.

 

Vitten var tidligere en del af Vitten - Haldum - Hadsten kommune, hvor Haldum indtil 1950érne var "hoved - byen". Derefter overtog Hinnerup føringen og ved kommunesammenlægningen i 1970, blev Vitten en del af den nye Hinnerup kommune.


Vitten husede tidligere både butikker, skole, bibliotek, smed, telefoncentral, forsamlingshus m.m., men i dag er det kun købmanden (den tidligere Brugs) samt forsamlingshuset, der eksisterer. Til gengæld er vognmandsfirmaet Frode Laursen vokset op til at blive Hinnerup Kommunes største arbejdsplads. De tidligere små landbrug er som en del andre steder opkøbt og lagt sammen til enkelte meget store landbrug. Der er også en del mindre virksomheder i byen.