Ellen Larsen - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Ellen Larsen

 

Lærerinde

1919 - 195?
Dimitteret fra Odense forskoleseminarium 1919
* 31/10-1895 i Hjørring
Ugift

Jensen - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Jensen

 

Lærer

1952 - 19??

Flemming Thranæs - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Flemming Thranæs
og fru Thranæs

 

Præstens søn og kone
Vikarer 1951-1952

Hans Peter Hansen - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Hans Peter Hansen

 

Førstelærer

1931 - 1951
Dimitteret fra Jonstrup Seminarium i 1918
* 10/4-1899 i Kbh.
Gift 1924 med Anna Kirstine Brøndum

Peter Bækgaard - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Peter Bækgaard

 

Enelærer

1914 - 1919,

Førstelærer til 1931
* 17/8-1887

+ 9/6-1968
Gift

Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Christian Tranekjær

 

Skolelærer & kirkesanger
1871 - 1914
Dimitteret fra Ranum Seminarium
* 14/4-1847
+ 25/7-1926
Gift med Magdalene Christine Kathrine Tranekjær (Rosborg)

* 20-12-1853
+ 11-01-1911

Rasmus Sørensen - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Rasmus Sørensen

 

Lærer & Degn

1858 - 1870
* 1830 i Rud
Gift med Maren Jensen
* 1838 i Lyngå

Jørgen Christensen Smidt - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Jørgen Christensen Smidt

 

Lærer & kirkesanger 1834 - 1858?
* 1797, + 1858
Gift med Karen Christensdatter
* 1795

Niels Sprag - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Niels Sprag

 

Degn

1788 - 1834?
* 1754, + 1842
Gift med Giertrud Marie Buch
* 1757

Thomas Lauritzen Strømberg - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Thomas Lauritzen Strømberg


Degn

1738 - 1788
* 1709, + 1788

Knud Wærn - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Knud Wærn


Degn

1??? - 1738

Jens Nielsen - Lærere og degne - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Jens Nielsen


Degn

1685?