Lærerens lejlighed - Skolens indretning - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch
III klasse - Skolens indretning - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch
T

Skolens indretning:

 

Skolebygningen er opført i 1870. Den er bygget af røde mursten på et kampestensfundament. Oprindelig var der tegltag, men det er siden blevet erstattet af et eternittag. Bygningen er ca. 23 m lang og 8 m bred.

 

Citat og tegninger fra "Praktik-rapport" 1941:

 

"Selve skolebygningen er en lang bygning med skolestue i den ene ende og beboelse i den anden. Af den slags er der to. En til førstelæreren og en til lærerinden. De ligger i forlængelse af hinanden kun med en indkørsel imellem. Denne indkørsel ligger vest for førstelærens skole, og ad denne kommer børnene ind på legepladsen, der ikke er særlig stor, ca. 300 M². Den er overstrøet med grus. På denne legeplads findes nogle gamle havarerede ribber, en drikkekumme og i det fjerneste hjørne en muret mødding med trælåg over. Mod øst begrænses legepladsen af et udhus i hvilket der findes toiletter, tørvehus osv., dette hus er meget gammelt, og der tales stærkt om at bygge et nyt."

 

Skolen:

 

Da jeg her kun skal beskæftige mig med førstelæreren og hans arbejde, har jeg kun tegnet og forklaret hans skolestue og lejlighed.

 

Ad en dør på bygningens nordside kommer man ind i børnenes gang, i hvilken gulvet består af røde og grå cementfliser. Langs væggene er der knagerækker og hylder til fodtøj. Derfra fører en dør ind til selve skolestuen, et næsten kvadratisk værelse (7½ x 8 M) med tre tokarms vinduer mod nord og ligeledes mod syd.

 

På vestvæggen er der en stor Tabula Danica vægtavle og et stort skab med glasdøre foroven. I dette skab har lærer Hansen en for en landsbyskole god samling udstoppede fugle og dyr. Alt er ordnet og nummereret, så børnene ved at se efter i et kartotek kan hitte ud af, hvad de ser. Desuden indeholder dette skab en samling fra Århus oliemølle, en fra Galle og Jessens chokoladefabrik, en fra Portlands cementfabrik, frøprøver fra F.D.B., tobaksblade fra Obels fabrikker og endelig Danmarks lærerforenings samling (Sten o. a.), desuden er der en kortpasser, ved hjælp af hvilken Hr. Hansen tegner og forstørrer de grafiske kort på vægtavlen.

 

Der er også et hjemmelavet lysbilledeapparat, som er lavet af krydsfiner, træskoblik og gamle dåser. Et udmærket apparat. Til dette hører en lysbilledsamling på ca. 200 stk. De skodder der bruges som mørklægning under fremvisning af lysbilleder, er malet sorte og bruges til daglig som tavler, på hvilke Hr. Hansen tegner blindkort for børnene. Der findes også en løs tavle med kvadrater.

 

Langs østvæggen står to skabe. Det ene indeholder børnenes arbejdsbøger, blyanter, kuglerammer osv., samt en til håndbøger. Det andet er fyldt med biblioteksbøger. Desuden er Vithen Skole i besiddelse af en meget flot samling sommerfugle og biller, som er skænket til skolen af en enke i byen, hvis mand selv har samlet dyrene. Skolen har også geografiske kort over de forskellige verdensdele, og disse hænger rundt om på væggene.

 

Katederet er anbragt i den vestlige ende af skolestuen på en lille forhøjning, der fortsætter langs tavlen. Af skoleborde er der tre rækker tomandsborde med plads til i alt 26 elever. Bordene holdt i brunt og gråt, forholdsvis nymalede og uden ridser og skrammer. Væggene er malet grønne forneden, loftet og øverste halvdel af væggene er hvidkalket. Gulvet er lyst og blankt.

Børnene medbringer skiftesko og bliver i det hele taget opdraget til at passe på tingene og holde god orden. Lærer Hansen sørger selv for skolens rengøring.