Dronning Dagmars mindesten - Dronning Dagmars kilde - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Dronning Dagmars mindesten

Præsteskoven - Dronning Dagmars kilde - Den gamle landsbyskole i Vitten © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch

Præsteskoven

T

Dronning Dagmars kilde

 

Hvis man fra kirken følger Klapskovvej ud af byen, møder man lidt nede ad bakken et skilt der viser hen til "Dronning Dagmars kilde". Der er offentlig adgang til kilden der ligger i den tidligere "præstegårdsskov". Ad markvejen når man ned til skovbrynet, og af en lille, til tider lidt sumpet, sti til venstre når man hen til kilden. Her står en stor mindesten, rejst af Thor Lange i 1906.
Man har tidligere hentet vand ved kilden, når der var dåb i Vitten kirke, og det siges også at munkene ved cirstercienser-klosteret, Vivild Kloster ved Hadsten, hentede vand til vievand og lægedom, ved kilden.

 

Thor Lange skrev selv teksten på stenen:


Gud glæde dig i Himmelen Dronning Dagmar og læske enhver som tørster her.
Maatte dit Folk til Held ud over Danmark rinde Velsignelsens Kildevæld.